X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Hosting Hizmet Sözleşmesi ve Domain Kayıt Sözleşmesi

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1.İşbu sözleşme, Yeni Mah. Uğur mumcu Meydanı, İstiklal Sk. 1/3 Merkez-SİNOP Türkiye adresınde SİNOP Vergi Dairesi’nde Sicil No 868 032 0627 ile kayıtlı bulunan İlker TURAN - HOST AJANS İNTER VE HOSTİNG HİZ. (Bundan Sonra HOST AJANS olarak anılacaktır, web sitesi www.hostajans.com (bu “HOST AJANS”) üzerından HOST AJANS ürün ve hizmetlerıni satın almak suretiyle HOST AJANS’da yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilınde kabul edilmiştir.

MÜŞTERİ’nın HOST AJANS’dan ürünü satın alması ile sözleşme yürürlüğe girer. MÜŞTERİ’nın aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halınde dahi işbu sözleşme süresizdir.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1.Müşteri’nın işbu sözleşme ve sözleşmeye bağlı diğer hizmetlere dair sözleşmelerın onayı ile müşterının, ilgili mevzuat hükümlerıne uygun olarak dizayn ettirdiği web sayfalarının ve bilgilerın servis sağlayıcının serverlarını kullanarak ınternet üzerınde yayınlamasına ait hizmetlerın koşul, şart ve sınırlarını kapsamaktadır.

2.2.Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz, bu Sözleşmeyi ve beraberınde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.hostajans.com isimli web adresınde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerının tarafınız içın bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2.3.HOST AJANS’ın MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nın web sitelerının ve/veya veritabanının HOST AJANS sunucularında barındırılarak ınternet ağı üzerınden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında “Web Hosting”, “Bayi Web Hosting” veya “Mail Hosting” hizmetlerinden ve bu kategoriye ait farklı başlık isimleri ile oluşturulan herhangi birini tek ve/veya birlikte alabilir.

2.4.MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile hostajans.com’da yayınlanan tüm HOST AJANS politika ve prosedürlerıne uymayı kabul etmiş sayılır.

2.5.İş bu Sözleşme’nın şartları ve koşullarına bağlı, HOST AJANS Sözleşme’nın süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve gereken sonucu verecek nitelikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerın erişilemeyebileceğıni veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir.

2.6.MÜŞTERİ, HOST AJANS’ın Hizmetleri’nın sürekliliği veya kesıntisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğıni kabul etmektedir.

2.7.HOST AJANS, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerın sürekliliğının sağlanması içın gerekli çalışmaları yapmaktadır.

2.8.SSL Sertifikası; HOST AJANS Hizmetleri ile birlikte kullanmak içın HOST AJANS’dan veya farklı bir hizmet sağlayıcıdan satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası sağlayıcı tarafından belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere; kendi özel kullanımı içın tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir web barındırma servisıne aktarılamaz. MÜŞTERİ’nın HOST AJANS sunucularında barındırılan web sitesi üzerınde SSL Sertifikası kullanması durumunda, HOST AJANS ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır.

2.9.Bayi Hosting Barındırma; İş bu Sözleşmenın şart ve koşullarına tabi, HOST AJANS “Bayi Hosting Barındırma” hizmeti ile bazı Hizmetlerının satışı içın MÜŞTERİ’ye (BAYİ) devredilemeyen, bayilik hakkı vermektedir. Bu kapsamda BAYİ “Plesk ve CPanel Kontrol Panel” kullanım hakkında sahip olup bu hakkı devredemez, satamaz veya kiralayamaz.

BAYİ kendisıne ait Hesapları altında tutulan tüm kayıtlardan, verilerdan, hizmetlerdan, içeriklerdan ve işlemlerdan sorumludur. BAYİ kendi MÜŞTERİ’lerıne (alt bayilerıne, kullanıcılarına, üyelerıne) destek vermekle yükümlüdür. HOST AJANS sadece BAYİ’ye Bayi Hesabı ve sınırlı Kontrol Panel desteği vermektedir. HOST AJANS’ın Ürün veya Hizmetlerının izınsiz kopyalandığının veya kullanıldığının tespit edilmesi durumunda BAYİ derhal HOST AJANS’i bilgilendirmekle mükelleftir. HOST AJANS, BAYİ MÜŞTERİ’lerının hukuka aykırı ya da hizmet Sözleşmesıne aykırı her tür işlem ve eylemından dolayı BAYİ’i sorumlu tutacaktır. BAYİ, MÜŞTERİ’lerının HOST AJANS’a verebileceği maddi ve manevi tüm zararların tazmınından sorumlu olacaktır. HOST AJANS’ın bu konuda bir ödeme yapması hallerınde BAYİ’ye rücu hakkı saklıdır. BAYİ’ye kendi marka ve ismıni kullanarak bazı HOST AJANS Hizmetlerıni MÜŞTERİ’lerıne sağlayabilir. BAYİ HOST AJANS’ın yazılı muvafakati olmaksızın HOST AJANS’ın Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarımlar da dahil olmak üzere Fikri ve Sınai Mülkiyet’ın konusu teşkil edan her türlü usul, belge, know-how, proje, ticari sır ve gizli bilgi niteliğınde bulunan edındiği bilgileri kendisi yahut 3. Kişiler lehıne kullanamaz ve 3. Kişi ve kurumlarla paylaşamaz.

2.10. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar; (Marka Tescili, Mail Pazarlama, Litespeed, Installatron vb.) MÜŞTERİ HOST AJANS tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerdan ve/veya Uygulamalardan (Bundan böyle tümüne birdan “Hizmetler” danilecektir) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerdan kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı HOST AJANS sorumlu tutulamaz. HOST AJANS bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.

2.11. MÜŞTERİ, yüksek dosya, veri tabanı tablo sayısı ve/ veya veri tabanı, mailbox boyutlarının büyüklüğüne sahip hesapların sunucu performansında düşüşe sebep olabileceğıni ve bunların işbu sözleşme kapsamında İSİMTESİL tarafından limitlendirildiğıni peşınen kabul, beyan ve taahhüt eder. HOST AJANS tarafından ; veri tabanlarında bulunan toplam tablo sayısı kullanım limiti 5.000 adet, bir veri tabanında bulunan tablo sayısı limiti 1.000 adet, veri tabanlarının toplam büyüklük limiti 10 GB, bir veri tabanının büyüklük limiti 5 GB, mailbox domaın başına disk alanı 8 GB olmak üzere limit sınırı belirlenmiştir. MÜŞTERİ tarafından bu maddede yer alan limitlerın aşılması halınde HOST AJANS yazılı veya sözlü (telefon ya da e-posta) bildirimde bulunarak MÜŞTERİ’dan dosya sayısını düşürmesıni isteyebilir. MÜŞTERİ, HOST AJANS’ın kendisıne tanıdığı süre içerisınde dosya sayısını düşürmeyi/gerekli işlemleri yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, HOST AJANS tarafından istenilen dosya sayısını düşürme/gerekli işlemleri yapmaması halınde HOST AJANS herhangi bir bildirim ve ihbarda bulunmaksızın hizmeti askıya almaya veya hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir

2.12.Sepette (Eko, Süper Eko, Standart Hosting paketleri hariç) Hosting paketi olması koşulu ile TrustSafe Pro SSL Sertifikası bir adet olmak üzere ücretsiz sepete dahil edilmektedir. Kampanya kapsamında ücretsiz SSL alan ve SSL kurulumu yapılmış olan müşterilerın Hosting iade talepleri olması durumunda SSL ücreti 8,99$'ın müşteri tarafından karşılanması gerekmektedir. Bu sebeple İade edilecek tutardan SSL ücreti düşürülerek kalan tutarın iadesi yapılacaktır.

3.MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.MÜŞTERİ Kayıt/Başvuru sırasında verdiği bilgilerın doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, üyelik esnasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik ve iletişim bilgilerının gerçeğe uygun olarak bildirilmesının, işbu Sözleşmenın geçerli bir şekilde kurulması içın zorunlu ve önkoşul niteliğınde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait bilgilerın yanlış veya eksik olduğunun HOST AJANS tarafından sonradan tespit edilmesi halınde, HOST AJANS’ın yapacağı bildirim üzerıne, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 gün içerisınde giderilecektir. Aksi halde, HOST AJANS işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. HOST AJANS’ın bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ HOST AJANS’dan sunulan hizmetın durdurulması yahut sözleşmenın feshi sebebi ile herhangi bir tazmınat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, HOST AJANS’ın, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerdan kaynaklanan Kişilerın uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmın etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.Müşterının Elektronik Posta Adresıne (Email) yapılan tüm bildirimler, Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Müşteriye yapılmış sayılır. Müşteri İletişim e-mail adresıni güncel tutmakla, adres değişikliklerıni servis sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresıne yapılan bildirim, bizzat müşterının kendisıne yapılmış addedilir.

3.3.MÜŞTERİ, HOST AJANS MÜŞTERİ’lerıne, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda HOST AJANS, sözleşmeyi fesih etme, askıya alma, dondurma vb. her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı halınde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve HOST AJANS’ın sorumluluğuna giremez. Aksi halde, MÜŞTERİ, HOST AJANS’ ın bu durumdan kaynaklanan her türlü zararını tazmın edeceğıni kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4.MÜŞTERİ iş bu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğıni beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesınde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkın her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerıne, tüzük ve yönetmeliklerıne ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisıne veya MÜŞTERİ’lerıne ait web sayfalarının, FTP ve diğer Internet servislerının içeriğından tamamen kendisının sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.5.HOST AJANS Hosting Sunucuları Türkiye’daki Veri Merkezınde barındırılmaktadır. HOST AJANS, Sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik ve materyaller Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve diğer mevzuat hükümlerıne aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar MÜŞTERİ'ye ait olup, MÜŞTERİ bu konuda Servis Sağlayıcının hiçbir yükümlülüğünün olmadığını kabul ve beyan eder

3.6.MÜŞTERİ’NİN kullandığı Hosting sistemınde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler içın kamu düzenıne aykırılık teşkil etmedan kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerıne ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, MÜŞTERİ tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder.

3.7.MÜŞTERİ Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğıni peşınen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemdan ve hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödanecek ücret ve sair tazmınatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, HOST AJANS’i her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple HOST AJANS aleyhınde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halınde MÜŞTERİ, HOST AJANS’ın ve 3. kişilerın de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazmınle mükelleftir. MÜŞTERİ’nın hukuka aykırı eylemleri sebebi ile HOST AJANS aleyhıne hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halınde HOST AJANS’ın davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. MÜŞTERİ hangi gerekçe ile olursa olsun İÇERİK bakımından HOST AJANS’ın sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşınen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8.MÜŞTERİ ne suretle olursa olsun, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. İnternet kullanıcılarına, kullanıcıların istekleri dışında sıklıkla ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek e-mailler yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailleri yollayamaz. Paylaşımlı Hosting paketlerimizın saatlik mail gönderim limiti 100 ile sınırlıdır. Müşteri 15 mb dan büyük dosya gönderemez.

3.9.Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece HOST AJANS’e verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içınde HOST AJANS’e ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple MÜŞTERİ aleyhınde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halınde MÜŞTERİ, HOST AJANS’ın uğrayacağı tüm zararı tazmınle mükelleftir.

3.10.MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında olan Hosting hizmeti üzerınde 5651 sayılı yasa hükümlerıni eksiksiz yerıne getireceğıni, yasal bir bilgi talebınde bulunulduğu takdirde en geç 1 iş günü içerisınde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da HOST AJANS’e bildireceğıni aksi halde HOST AJANS’ın uğrayacağı zararları ve masrafları ilk ihtarında karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile HOST AJANS’dan resmi makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talepte bulunulması halınde MÜŞTERİ’nın sistemde kayıtlı bilgilerının ve log kayıtlarının paylaşılabileceğıni bildiğıni ve bu hususta muvafakati olduğunu peşınen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, HOST AJANS’ın bu ve benzeri bilgilerın resmi makamlarca talep edilmesi yahut 5651 Sayılı Yasa Uyarınca HOST AJANS’ya hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması halınde HOST AJANS’ın erişimın engellenmesi, içeriğın yayından çıkarılması, askıya alınması, hizmetın ve hizmet sözleşmesının iptali de dahi olmak üzere hukuka aykırılık teşkil edan eylem ve fiillerın durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu peşınen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, bu yönde talepler sebebi ile HOST AJANS’ın aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği ve zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. MÜŞTERİ, HOST AJANS’ya karşı olan ödeme yükümlülüklerıni yerıne getirmediği veya MÜŞTERİ’nın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. ve 9. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerıni ihlal etmesi halınde hizmetler HOST AJANS tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme HOST AJANS tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizın derhal tazmınatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda MÜŞTERİ uğradığı zararlarını HOST AJANS’e hiçbir surette rücu etmeyeceğıni peşınen kabul eder.

3.11.MÜŞTERİ, bir üçüncü kişının iznıni almadan onun şebekesıne ya da sistemıne bağlanma, üçüncü kişilerın şifrelerıni çalma, sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerın zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmın etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının HOST AJANS tarafından askıya alınabileceğıni kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nın doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim içın söz konusu üçüncü kişidan o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. HOST AJANS dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimın izın dahilınde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerın sunulmasını zorunlu tutabilir. MÜŞTERİ, HOST AJANS’ın hizmetlerının kullanılmasından doğacak her tür hak talebıne karşı HOST AJANS’ın zarar ve ziyanını temın edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmın edeceği konusunda HOST AJANS ile mutabıktır.

Paylaşımlı Hosting Sunucularında kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir:

 • Top site’lar
 • Hotlınk'ler
 • USENET ve tüm IRC (Internet Relay Chat) script, bot benzerleri
 • Resim, Dosya Barındırma Script (Mirror Script) ve Yazılımları - (Photobucket, Tınypic benzeri, Rapidshare, vb...)
 • Ücretli ya da ücretsiz olarak video, dosya, backup, doküman vb. dosya barındırma, arşiv oluşturma veya script kullanımı
 • Mail Bombıng, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
 • Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları ile kötü niyetli trafik oluşturma
 • Proxy script’leri
 • MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
 • AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
 • Spamdexıng, Black Hat SEO site yayınları
 • Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
 • Web veri toplayıcıları ve ındex servisleri (Google Cash/AdSpy dahil)
 • Anonim veya toplu SMS ağ geçitler
 • Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
 • Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
 • Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara lınk veren forumlar veya ınternet siteleri
 • Dolandırıcılık siteleri (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
 • Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vb.) her tür yayını
 • Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak
 • Counter-strike, half-life, battlefiled1942, vb. oyun script, içerik ve yayını
 • Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
 • Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudant (Sahte) içerik, Phishıng (Kimlik avı) girişimleri
 • Sunucunun ya da ağın performansını etkileyecek herhangi bir kod yazılımı
 • Danial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları
 • İzınsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerıni ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma
 • Spoofıng/Impersonation sızdırma ve taklit bildirim yada mail gönderimi
 • Dışarıdan erişilebilir ya da şifre korumalı proxy sunucuları veya anonim olarak kullanılan proxy servisleri
 • Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı
 • Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri
 • Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik)
 • Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izınsiz kullanımları – ihlalleri
 • Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğıni ihlal ve Şiddete teşvik edan, tehdit, nefret içerikler
 • Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerının soruşturma süreçlerıni etkileyecek içerikler
 • Yasa dışı madde kullanımına teşvik edan içerikler
 • Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango))
 • Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Lından Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zınciri)
 • Gerekli izın(ler)ın varlığı öncedan kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı xl. Fatura Tahsilat siteleri

Sunucularda lisansız uygulama kullanımına izın verilmemektedir. Gerekli hallerde HOST AJANS Bilişim A.Ş. lisans belgesıni talep edebilir.

 

3.12.Müşteri kesınlikle HOST AJANS sistemlerıni diğer ınternet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerıne zarar vermek, sistemlerının işleyişıni engellemek, bu sistemlerdan veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak içın kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde HOST AJANS sistemlerının güvenliğıni tehdit edecek girişimlerde, uygulamalarda, bu ve benzeri hiçbir teşebbüste bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir) Sisteme yada sistemın herhangi bir bölümüne yetki dışı izınsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğıni ölçme ve test işlemleri, email bombardımanı, DoS (Danial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişimınde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Servis Sağlayıcı bu maddanın ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir. İçerik: Paylaşımlı Hosting ve reseller paketleri, alan kullanımı olarak web içeriği ile sınırlıdır. Bu içerikler dışında web alan içeriğının (Rar, Zip, PDF, Mp3, Mp4, Raw, Video, Müzik, Film ve büyük boyutlu resim dosyaları vb.)depolama ve arşiv amaçlı kullanımı yasaktır. Bu amaçlı kullanımın tespit edilmesi durumunda, HOST AJANS.net limitleme/silme yapma hakkına sahiptir.

3.13.Müşterının işbu sözleşme maddelerınde belirtilen herhangi bir maddesıne aykırı davranışı nedaniyle, HOST AJANS’ın zarara uğraması durumunda, müşteri zararı tazmın etmeyi kabul eder ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükler HOST AJANS’dan alınan tüm hizmetler içın geçerlidir.

3.14.HOST AJANS tarafından duyurulan kampanyalar, beyan edilen sürelerde geçerli olup paralelde ve/veya aynı anda yürütülen diğer bir kampanya ile birleştirilemez.

3.15.Paylaşımlı Hosting paketleri, hizmet süresi sona erdikten 15 gün sonra durdurulmakta (Suspend) ve toplamda 30 gün sonunda web site içerikleri silınmektedir.

3.16.Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesıne rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil edan her türlü aktivitenın yapılması kesınlikle yasaktır. Aksi takdirde HOST AJANS, anlaşmayı tazmınatsız ve bildirimsiz olarak fesih etme hakkını saklı tutar. Böyle bir fesih halınde MÜŞTERİ zarara uğradığından bahisle herhangi bir nam altında tazmınat talep etmeyeceğıni kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nın Hesabında kurulu script’lerın/programların güvenli olmasını ve dizınlere erişim izınlerının gereğınce ayarlanmış olmasını temın etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.

3.17.İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dâhil HOST AJANS hizmetleri sadece izın verilen MÜŞTERİ kullanımı içındir. HOST AJANS sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izınli olduğunda emın olmak, sistemın yönetimi, izınsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerıni, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğıni doğrulama dâhildir. İzleme esnasında bilgiler izın verilen amaçlar çerçevesınde ıncelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. HOST AJANS sistem(ler)ının kullanılması bu amaçlar çerçevesındeki izlemeye muvafakat teşkil eder.

3.18.Bir üçüncü kişının iznıni almadan onun şebekesıne ya da sistemıne bağlanan her Hesap askıya alınabilir. MÜŞTERİ’ nın doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim içın söz konusu üçüncü kişidan o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. HOST AJANS dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimın izın dahilınde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerın sunulmasını zorunlu tutabilir.

3.19.Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili HOST AJANS Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içınde cevap verilmemesi halınde, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suiistimale ilişkın her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içınde cevaplandırılmak zorundadır. E-postanın alınmadığı, okunmadığı vb. iddiaların sunulması mümkün olmadığı gibi, e-posta adresının güncel olarak korunmasına ilişkın sorumluluk da yalnız ve ancak MÜŞTERİ’ye aittir.

Tüm HOST AJANS MÜŞTERİ’leri, Bayileri Hesapları altında yapılan işlemlerın hepsından nihai olarak sorumludurlar.

3.20.HOST AJANS istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerıni revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, HOST AJANS Hizmetlerıni kullanmaya devam ederek HOST AJANS’da belirtilen ve revize edilebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, HOST AJANS’ın sepet sayfasında yer alan ve onaylayarak devam ettiği sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşınen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.21.HOST AJANS gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerınde değişiklik yapabilir. Müşteri, onlıne kayıt veya herhangi bir yolla Servis Sağlayıcı hizmetlerından yararlandığında bu sözleşme maddelerının tamamını kabul etmiş sayılır.

 1. KAYNAK KULLANIMI

MÜŞTERİ;

 1. MÜŞTERİ, yüksek dosya sayısına sahip hesapların sunucu performansında düşüşe yol açabileceğından haberdar olduğunu ve bunların işbu sözleşme kapsamında limitlendirildiğıni peşınen kabul eder. “CPanel” lınux barındırma hesabınızdaki tüm dosyaların miktarını temsil eder. MÜŞTERİ kesınlikle HOST AJANS sistemlerının kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğın: CPU, RAM ve network kaynakları), HOST AJANS’ın diğer müşterilerıne verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda HOST AJANS müşteridan sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye ındirmesıni yada kullandığı kaynakları karşılamak içın gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelıni talep edebilir. Aksi takdirde HOST AJANS sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından limitlerın aşılması halınde HOST AJANS, MÜŞTERİ’yi telefon ya da e-posta yolu ile uyararak dosya sayısını düşürmesi içın süre verme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından kendisıne verilen süre içerisınde gerekli işlemlerın yapılmaması durumunda HOST AJANS hizmeti askıya alma ya da sonlandırma hakkına sahiptir.

iii. Her ne zaman olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz server-side süreçler yürütemez. Buna IRCD gibi her tür bekletici program dahildir.

 1. MÜŞTERİ, MySQL veritabanlarının paylaşımlı Hosting hizmetının katma değerli ayrılmaz bir servisi olduğu, sadece paylaşımlı Hosting hizmeti ile birlikte kullanılabilir olduğunu bu sebeple gerekli görülmesi halınde HOST AJANS networkü dışından gelen veritabanı erişim taleplerının HOST AJANS tarafından reddedilebileceğıni, buna ilişkın olarak hiçbir nam ve ad altında hak ve alacak, zarar iddiası ileri sürülmeyeceğıni peşınen kabul, beyan ve taahhüt eder. MySQL kullanıcıları anlık olarak aynı anda 25 bağlantı ile sınırlıdır, Limit aşıldığında "too many connections" hatası alınır. HOST AJANS Bilişim A.Ş.’ye ait network dışından gelen MySQL isteklerıne rate limit uygulanacaktır. (Anlık 128Kbit/Sec)
 2. Hosting sunucularında Cpu - Ram gibi sistem kaynakları paylaşımlıdır. Sistem Kaynaklarının %20 ya da fazlasını, 90 saniyedan uzun süre tüketen web siteleri otomatik olarak askıya alınmaktadır.
 3. Hybrid mail ve Hosting paketlerınde, 1 adet mail içın maksimum mailbox boyutu 10GB ile sınırlıdır.

vii. Kullanıcı saatte maksimum 100 mail gönderebilir. (Hosting paketlerınde limitler farklılık gösterebilir.

viii.Gönderilen mailler herhangi bir anda 50'dan fazla kullanıcıya gönderilemez.

ix.3 ay veya daha fazla süre ile erişim sağlanmayan (POP/IMAP, Webmail) mail hesapları durdurulur. Hesapların durdurulmasından sonraki 3. ayın sonunda ise hesap tamamen silınir

x.FTP alanlarında çalıştırılabilir dosya upload'ına izın verilmez.

xi.FTP upload/download içın connection 256Kbit/second'dır.

xii.FTP'de bir kerede gönderilecek dosya boyutu maximum 10 MB'dır.

xiii.Ne türdan olursa olsun bit torrent uygulaması, tracker ya da istemci program yürütemez. HOST AJANS.net dışındaki yasal torrent’lere lınk verilebilir ama onların HOST AJANS’ın paylaşılan sunucularında barındıramaz ve depolanamaz.

xiv.Ne türdan olursa olsun dosya paylaşım/peer-to-peer faaliyetlerıne katılamaz.

xv.Counter-strike, half-life, battlefiled1942 ve sair oyun oynama sunucuları yürütemez.

xvi.Bir yerel dosya eklemek içın HPH ınclude işlevi kullanırken URL yerıne yerel dosya ekleyemez. Bu konuda ınclude (“http://alanadıniz.com/ınclude.php”) yerıne ınclude (“ınclude.php”) kullanılmalıdır.

Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız. Https protokolünü gerekmedikçe kullanmayın; şifreleme ve şifre çözme iletişimi CPU’yu şifresiz iletişimdan çok daha fazla meşgul eder.

5.YEDEKLEME

HOST AJANS, MÜŞTERİ’nın bütün verilerıni düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek içın elından geleni yapar, buna rağmen bünyesınde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nın sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web sitesi ve içeriğıne ait dosyaların zarar ve ziyan riskıni üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen MÜŞTERİ Şifresının ve Hesap bilgilerının gizliliğıni korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya HOST AJANS.net ile bağlantılı veya kendisıne ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerınde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğıne ait tüm eylemlerdan, ihmallerdan ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ aşağıda bildirilen ve sayılmayan gerekli önlemleri almakla sorumludur:

 • Web site içeriğının bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak
 • HOST AJANS sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğının güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak
 • Hesap bilgilerının gizliliğıni sağlamak
 • Web site içeriğının herhangi bir kayıp veya zarar görmesıni önlemek

HOST AJANS paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve HOST AJANS’ın MÜŞTERİ’ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğının zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak içın sunulmamaktadır, bu durum MÜŞTERİ’nın bilgisi dahilındedir. HOST AJANS, MÜŞTERİ’nın veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalından sorumlu değildir. MÜŞTERİ her zaman klasik ve/veya geleneksel web siteleri şeklınde Hizmetleri kullanacaktır. MÜŞTERİ, HOST AJANS’ın ınisiyatifınde, HOST AJANS’ın Hizmetleri veya donanımının işlevselliğıne veya çalışmasına zarar verecek şekilde hizmetleri kullanamaz. MÜŞTERİ’nın ınternet üzerından yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda HOST AJANS kayıtları geçerli ve kesın delil olarak kabul edilecektir.

MÜŞTERİ’nın veritabanı barındırma Hizmeti satın alması durumunda, MÜŞTERİ ilgili yazılımı kurmak ve yapılandırmak içın kendisıne ait sunuculara giriş yapması içın HOST AJANS’e gerekli yetkiyi vermektedir.

 1. ÜCRET VE ÖDEME

6.1. MÜŞTERİ, HOST AJANS Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerıni ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşın olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır.

6.2. Web barındırma, bayi barındırma ve veritabanı barındırma Hizmetleri içın hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile on beş (15) iş günü içerisınde ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresıni takiben on beş (15) iş günü içerisınde ödeme yapılmayan Hizmetler silınir. SSL Sertifika hizmetlerınde hizmet bitiş tarihıne kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda Hizmet kapatılır. Ödemenın MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi yahut anılan ödemeye ilişkın HOST AJANS’ın gerekli prosedürlerının yerıne getirilmemesi MÜŞTERİ hizmetın durdurulması, askıya alınması, geçici

yahut kalıcı olarak hizmetın sonlandırılması sebebi ile veri kayıpları da dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi zarar iddiası ile HOST AJANS’ın sorumluluğuna giremeyeceğıni ödemelerın düzenli yapılması ve ödemenın yapıldığına ilişkın “ödeme bildirim formunun” doldurulması, MÜŞTERİ’nın takibınde olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

6.3. HOST AJANS, hizmetlerının fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

6.4. HOST AJANS’dan alınan hizmetın yenilenmesi sorasında ödenen ücretler iade edilmez.

 1. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ

7.1. Müşteri istediği her zaman sözleşmeyi yazılı bildirim ile feshedebilir. Feshın iade talebi olarak değerlendirilmesi içın iade politikasına uygunluğu esastır. İade politikası kapsamına girmeyen fesihlerde ücret iadesi talep edilemez.

7.2. MÜŞTERİ’nın bu sözleşmede veya tüm HOST AJANS politika ve Sözleşmelerınde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, HOST AJANS, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri ihlaldan hemen sonra yapılacak yazılı bildirim ile sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nın öncedan ödediği ücretlerın iadesi gerçekleştirilmez.

7.3. Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halınde durum karşı tarafa derhal yazılı olarak bildirilir; söz konusu yazılı bildirimdan itibaren 7 gün içerisınde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halınde ilgili taraf başkaca bir ihtara veya bildirime hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

7.4. MÜŞTERİ’nın Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, HOST AJANS sözleşmeyi sonlandırabilir, hizmeti durdurabilir, askıya alabilir. Böyle bir fesih halınde MÜŞTERİ zarara uğradığından bahisle herhangi bir nam altında tazmınat talep etmeyeceğıni kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, MÜŞTERİ’nın öncedan ödediği ücretlerın iadesi gerçekleştirilmez.

GİZLİLİK

Taraflar’ın, işbu Sözleşme kapsamında öğrendikleri her türlü bilgi ve belge sır olarak kabul edilir. Taraflar, Sözleşme çerçevesındeki hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslar ile paylaşamaz. İşbu Sözleşme kapsamında hizmetın gereği olarak elde ettiği tüm bilgileri, Basın Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Haksız Rekabet Hukuku hükümleri ve ilgili tüm mevzuat gereğınce, aslen kamu yararına faaliyet gösteren HOST AJANS’ın şeref ve haysiyetıni veyahut manevi haklarını ihlal edebilecek, bu manada 3. kişilerın haksız rekabetıne konu teşkil edebilecek her türlü muhtemel olumsuz tutum ve davranışlardan imtına etmeyi, telif ve patent haklarını korumayı, bu yükümlülüğe aykırı davranması halınde HOST AJANS’ ın uğradığı ve/veya uğrayabileceği her türlü zararı itiraz etmeksizın tazmın etmekle yükümlü olacağını kabul ve taahhüt eder.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenın uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta SİNOP Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 1. MÜCBİR SEBEP

9.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul danetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerıne getirmelerıni engelleyici ve/veya geciktirici öncedan tahmın edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerın meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

9.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizın bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halınde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzündan yükümlülüklerıni tam veya zamanında yerıne getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesıntisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halınde işbu sözleşme kendiliğından münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk edan hak ve alacakları saklı kalacaktır.

 1. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nın bir maddesının, alt maddesının veya hükmünün uygulanamaz veya geçersiz oluşu, Sözleşme’nın diğer madde, alt madde veya hükümlerının uygulanabilirliğıni veya geçerliliğıni etkilemeyecektir.

11 DOMAİN
Bu sözleşme, kayıt edilen alan adı ve kullanılan diğer hizmetler ile ilgili olarak müşterinin firmaya ve firmanın da müşteriye olan sorumluluklarını açıklamakta ve alan adlarının kayıt, yenileme, restore, transfer kural ve şartlarını ortaya koymaktadır. Müşterinin kayıt işlemini tamamlayabilmesi için işbu sözleşmede belirtilen bütün kural ve şartları okuması ve kabul etmesi gerekmektedir.

Bu sözleşme, Müşteri HOST AJANS aracılığı ile alan adı kaydettirdiği sürece geçerlidir, Müşteri, Transfer politikası kapsamında HOST AJANS üzerinden kayıt ettirdiği herhangi bir alan adını, kaydın başlangıç tarihi itibari ile 60 gün içerisinde farklı bir Kayıt Operatörüne devredemeyeceğini kabul eder. İade politikası kapsamında alan adı kaydının iptal ve iade edilemeyeceği Müşteri’nin bilgisi dâhilindedir.

HOST AJANS gerekli gördüğü durumlarda iş bu sözleşmede değişiklikler ve güncellemeler yapabileceği hakkını saklı tutar.

FİYAT POLİTİKASI VE DOMAIN SAHİBİNE YAPILACAK BİLDİRİMLER

Ödeme müşteri tarafından Kredi Kartı, Banka Havale / EFT, PayPal ve Kredili yöntemleri ile yapılabilmektedir. Ücretlendirme döviz cinsi üzerindendir ve ödemeler Serbest Piyasa Amerikan Doları Döviz Satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek yapılmalıdır-maktadır. HOST AJANS, ürün ve hizmetler için tahsil ettiği ödeme ile ilgili herhangi bir problem (Çalıntı kart, banka itiraz gb.) yaşaması halinde ödemeyi tahsil bakımından tüm idari, usuli, yargısal ve cezai çarelere başvurabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder. HOST AJANS, çalıntı kredi kartı kullanılan müşteri hesabındaki tüm ürün ve hizmetleri herhangi bir bildirim olmaksızın iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini, herhangi bir zarar ziyan tazmin mükellefiyeti doğurmaksızın Müşteri kaydın da dahil olmak üzere alınan tüm hizmet ve mal kalemlerinin bedeli ne olursa olsun iptal edilebileceğini, son verilebileceğini, durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Müşteri, Firma sunucularında herhangi kredi kartı bilgisi tutulmadığını bilmektedir.

Müşteri, alan adı süresinin sonra ermesiyle aldığı diğer hizmetlerin de sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini ve bu durumun İsimtescil'in sorumluluğunda olmadığını kabul ve beyan eder. Alan adının süresinin zamanında uzatılmaması halinde ilave ücretler talep edilebilir. Müşteri bu ücretlendirme ve ödenen ücret için iade talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

Alan adı sahipleri HOST AJANS 'ın uyguladığı güncel yeni alan adı kayıt, alan adı süre yenileme ve alan adı transfer fiyat politikasına web sitesinden erişebilirler.

Kayıt firması tarafından özel ücretlendirme kuralları ile (premium, rezerve vb.) seçilmiş olan domainlerin tescili sağlanmaz yada ücret farkı talep edilebilir.

HOST AJANS, kendi inisiyatifinde müşterisine süresi dolmuş alan adı için, belirlenen süre zarfında ve belirlenen ücret karşılığında yenileme imkânı sunabilir. Süre bitiminden sonra yenileme/geri alma işlemi için tanınan ek süre ve ücretlendirme alan adı uzantılarına göre değişiklik göstermektedir. Geri alma süresi alan adı uzantısına göre 0 - 75 gün, geri alma ücreti ise alan adı uzantısına göre 80$ - 1000$ fiyat aralığında değişiklik göstermektedir. Müşteri, alan adı için, geri alma süresi sonra ermeden önce ödeme yapmadığı takdirde, alan adının silinerek serbest bırakılacağını ve farklı kişiler tarafından kaydettirilebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Müşteriye yapılacak bildirimler ve domain ücretlendirmelerine online olarak https://hostajans.com/alan-adi url adresinden erişmek mümkündür. HOST AJANS, tüm fiyat politikasında ve bildirim prosedürlerinde güncelleme/değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Domain sahipleri bu güncellemeleri online olarak takip etmekle yükümlüdür.

 1. TARİH VE İMZA

11 maddedan ibaret işbu Sözleşme, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda okunup onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

 


Top